Onderwijs


Schoolgids Groevenbeek

TVWO / Atheneum / HAVO

Sectoren

Groevenbeek Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: tvwo/atheneum/havo en vmbo. Elke sector heeft zijn thuis in een apart deel van het gebouw, met een eigen fietsenstalling, schoolplein, leerlingeningang en aula. De sector tvwo/atheneum/havo heeft ook haar eigen docententeam, onderwijsassistenten en conciërges.

Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de sector tvwo/atheneum/havo verdeeld in vijf teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.

Teamleiders

leerjaar 1

mw. H.M.C. Huibers

2 atheneum

mw. A.S. Verhagen

2 en 3 havo

mw. J.J. van der Kolk

2-3 tvwo/ 3 atheneum

G.F. van Stigt Thans

4-5-6 tvwo / atheneum

J. Dam

4 en 5 havo

J.D. de Groot

Sport-cultuur-techniek-Chinees

De leerlingen van de brugklas atheneum/havo hebben één van de vier themaklassen gekozen: de sportklas, cultuurklas, techklas of Chinees. In een themaklas krijgen de leerlingen extra les in sport & bewegen, kunst & cultuur, techniek & ontwerp of Chinees. Dit programma loopt door naar klas 2 en 3.

Tweetalig vwo

Het tweetalig vwo is een programma voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In de onderbouw zijn de meeste vakken in het Engels. Ook krijgen leerlingen bijzondere vakken als drama en debating. Aan het eind van het tvwo krijgen leerlingen naast het vwo-diploma het International Baccalaureate Certificate for English.

Internationalisering

Omdat de wereld steeds kleiner wordt, stimuleren wij onze leerlingen om vreemde talen te leren en ervaring op te doen met het omgaan met mensen in het buitenland en hun cultuur.

Versterkt taalonderwijs

Groevenbeek vindt het belangrijk om leerlingen uit te dagen. Wanneer leerlingen goed zijn in een taal kunnen zij voor iedere taal kiezen voor versterkt taalonderwijs (VT). In het VT leert de leerling de talen op een hoger niveau dan voor het gewone eindexamen nodig is.

Studiekeuzebegeleiding

In de jaren dat de leerling op Groevenbeek zit, zijn er verschillende momenten waarop de leerling (samen met de ouders) een studiekeuze moet maken. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun keuzes. Waar nodig kan de leerling overleggen met de decaan of teamleider.

Proefwerkweken

Het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. Na iedere periode hebben de leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 4 en hoger) een toetsweek. We willen de leerlingen hiermee stap voor stap leren om te wennen aan de manier van werken op de universiteit en hogeschool.

Examens / PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft per vak inzicht in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens de examenperiode. Het examen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk centraal eindexamen.

Activiteitenweken

Elk schooljaar organiseren we een aantal activiteitenweken met onder andere sportdagen, excursies, workshops en projecten.

Excursies

In leerjaar 4 gaan alle leerlingen in de week 17 op excursie. Sommige leerlingen kiezen voor Spanje, Groot-Brittannië, Frankrijk of Duitsland omdat zij versterkt talenonderwijs volgen. Anderen volgen Chinees en gaan naar onze partnerschool in Zhenjiang (China). Wie van sport houdt kan kiezen voor een reis naar Wales of gaan zeilen in Friesland. Leerlingen die van cultuur houden kunnen kiezen voor Toscane.

>> Klik hier voor meer informatie over het excursieprogramma

Lessentabel

Overgangsregeling

Lestijden

 

1e lesuur 08.30 – 09.20 uur
2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
3e lesuur 10.10 – 11.00 uur
morgenpauze 11.00 – 11.20 uur
4e lesuur 11.20 – 12.10 uur
5e lesuur 12.10 – 13.00 uur
lunchpauze 13.00 – 13.30 uur
6e lesuur 13.30 – 14.20 uur
7e lesuur 14.20 – 15.10 uur
8e lesuur 15.10 – 16.00 uur

Rooster

Het rooster en de dagelijkse roosterwijzigingen zijn terug te vinden in Magister.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×