Onderwijs


Schoolgids Groevenbeek

TVWO / Atheneum / HAVO

Sectoren

Groevenbeek Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: tvwo/atheneum/havo en vmbo. Elke sector heeft zijn thuis in een apart deel van het gebouw, met een eigen fietsenstalling, schoolplein, leerlingeningang en aula. De sector tvwo/atheneum/havo heeft ook haar eigen docententeam, onderwijsassistenten en conciërges.

Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de sector tvwo/atheneum/havo verdeeld in vijf teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.

Teamleiders

Leerjaar 1

mw. T. Duhoux

2 en 3 havo

dhr. R. Jongenotter

4 havo

dhr. J.D. de Groot

2-3 tvwo / atheneum

mw. D. van de Kamp

5 havo en 6 atheneum

dhr. J. van Dam

4-5- tvwo / atheneum

mw. J. de Greeff

Sport-kunst-techniek

Ga je naar de brugklas atheneum/havo dan kies je één van de drie themaklassen: de sportklas, kunstklas of de techniekklas. In een themaklas krijgen de leerlingen extra les in sport & bewegen, kunst & cultuur of techniek & ontwerp. Dit programma loopt door tot en met klas 2 en 3.

Tweetalig vwo

Het tweetalig vwo is een programma voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In de onderbouw zijn de meeste vakken in het Engels. Ook krijgen leerlingen bijzondere vakken als drama en debating. Aan het eind van het tvwo krijgen leerlingen naast het vwo-diploma het International Baccalaureate Certificate for English.

Internationalisering

Omdat de wereld steeds kleiner wordt, stimuleren wij onze leerlingen om vreemde talen te leren en ervaring op te doen met het omgaan met mensen in het buitenland en hun cultuur.

Versterkt taalonderwijs

Groevenbeek vindt het belangrijk om leerlingen uit te dagen. Wanneer leerlingen goed zijn in een taal kunnen zij voor iedere taal kiezen voor versterkt taalonderwijs (VT). In het VT leert de leerling de talen op een hoger niveau dan voor het gewone eindexamen nodig is.

Studiekeuzebegeleiding

In de jaren dat de leerling op Groevenbeek zit, zijn er verschillende momenten waarop de leerling (samen met de ouders) een studiekeuze moet maken. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun keuzes. Waar nodig kan de leerling overleggen met de decaan of teamleider.

Proefwerkweken

Het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. Na iedere periode hebben de leerlingen vanaf klas 2 een toetsweek. We willen de leerlingen hiermee stap voor stap leren om te wennen aan de manier van werken op de universiteit en hogeschool. Ook zijn er in die weken excursies en projecten.

Examens / PTA

Voor de ene leerling is het misschien wel de spannendste periode van hun middelbare schoolcarrière. Voor de ander de leukste tijd van het jaar! Het examen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk centraal examen. Deze bepalen samen of de leerling zijn/haar diploma haalt. Wij doen er alles aan om dit voor de leerling zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft per vak inzicht in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens deze hele examenperiode.

Activiteitenweken

Elk schooljaar organiseren we een aantal activiteitenweken met onder andere sportdagen, excursies, workshops en projecten.

Excursies

In leerjaar 4 gaan alle leerlingen in de week na de meivakantie op excursie. Sommige leerlingen kiezen voor Spanje, Groot-Brittannië, Frankrijk of Duitsland omdat zij versterkt talenonderwijs volgen. Ook als je geen versterkt talenonderwijs volgt, mag je kiezen voor één van deze excursies. Anderen volgen Chinees en mogen naar onze partnerschool in Zhenjiang (China).

We organiseren sportieve en culture excursie in binnen- en buitenland. Denk aan Berlijn, Barcelona, Parijs, Londen, Toscane, Wales en de Noordzeekust. Voor de leerlingen die niet willen of kunnen deelnemen, organiseren we ook activiteiten.

 

Lessentabel

Overgangsregeling

Lestijden

 

 

 1e lesuur 08.30 – 09.20 uur
 2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
 3e lesuur 10.10 – 11.00 uur
morgenpauze 11.00 – 11.20 uur
 4e lesuur 11.20 – 12.10 uur
 5e lesuur 12.10 – 13.00 uur
lunchpauze 13.00 – 13.30 uur
 6e lesuur 13.30 – 14.20 uur
 7e lesuur 14.20 – 15.10 uur
 8e lesuur 15.10 – 16.00 uur

 

Rooster

Het rooster en de dagelijkse roosterwijzigingen zijn terug te vinden in Magister.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×