Inspraak

en kwaliteit

Schoolgids Groevenbeek

TVWO / Atheneum / HAVO

Inspraak en overleg

De ouders/verzorgers zijn vertegenwoordigd in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad (MR).
De ouderraad spreekt met de directie over allerlei schoolzaken.
In de MR zitten vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. In de MR vindt overleg plaats tussen bestuur en directie enerzijds en medewerkers, leerlingen en ouders anderzijds.
Daarnaast heeft de afdeling tvwo/atheneum/havo ouderpanels en leerlingenpanels, die enkele malen per jaar aan de school feedback geven.

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

Groevenbeek gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo/Putten. Voor het goed functioneren van de vereniging is het wenselijk dat ouders, die kunnen instemmen met de grondslag, lid zijn van de vereniging. Zij kunnen zich als lid aanmelden bij mw. Elzinga (celzinga@groevenbeek.nl)

Gebedsgroep van ouders

Groevenbeek heeft een interkerkelijke gebedsgroep van ouders/verzorgers. Met gebed wil deze groep de school in al haar facetten ondersteunen. Twee groepen komen een uur per maand op een vast tijdstip bij elkaar om te danken en te bidden voor allerlei zaken die de school, het personeel en/of de leerlingen betreffen. Ouders zijn van harte welkom om mee te bidden. Contactpersoon is mw. Joke de Vries – e-mail: joke.devriesnap@ngkerkermelo.nl

Kwaliteit

In de Wet op het Onderwijstoezicht is geregeld, dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Elke school voor voortgezet onderwijs dient daarom zelf een goed systeem van kwaliteitszorg te bezitten. Zowel de kwaliteit van het onderwijs als het systeem van kwaliteitszorg worden door de onderwijsinspectie getoetst.

Op de website van Groevenbeek is uitgebreide informatie te vinden zoals het jaarverslag, tevredenheidsonderzoek en schoolplan. Ga hiervoor naar www.groevenbeek.nl/algemeen/kwaliteit

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×