Schoolkosten


Schoolgids Groevenbeek

TVWO / Atheneum / HAVO

Schoolboeken

Groevenbeek beschikt over een eigen boekenfonds. De school betaalt alle leer- en werkboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen leermaterialen van de school, bijbehorende cd’s of dvd’s en de toegangskosten van digitaal lesmateriaal.

Laptop

Om in de les goed mee te kunnen doen, is het belangrijk dat elke leerling die vanaf schooljaar 2023-2024 start in de brugklas, beschikt over een eigen laptop. De leerlingen gebruiken hun laptop alle schooljaren onder andere voor het maken van opdrachten in de les, het raadplegen van bronnen, werken in Office 365 en magister, (samen)werken aan werkstukken, het opbouwen van een digitaal portfolio en voor digitale leermiddelen.

Voor de organisatie van deze laptop is Christelijk College Groevenbeek de samenwerking aangegaan met The Rent Company. Via The Rent Company heeft u de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke prijs een laptop te kopen of huren, die voldoet aan onze technische eisen.

Verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. Daardoor zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schadeclaims door een verwijtbare fout. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben.
De doorlopende reisverzekering biedt beperkte dekking en heeft een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis. In geval van beroep op deze verzekering komt het eigen risico voor rekening van de ouders/verzorgers.

Stichting Studiefonds Groevenbeek

Op 12 juli 2018 is de Stichting Studiefonds Groevenbeek opgericht.
Bij dit fonds kan elk jaar uiterlijk op 15 november een aanvraag worden ingediend voor een financiële bijdrage voor noodzakelijke kosten van de schoolopleiding die wordt gevolgd op Groevenbeek (Denk daarbij aan excursiekosten e.d.).
Dit fonds verkrijgt haar vermogen uit donaties. Het bestuur van de stichting bepaalt jaarlijks het maximale bedrag dat beschikbaar kan worden gesteld voor de financiële bijdragen.
Het Studiefonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 8590.05.951.
Dankzij deze ANBI-status zijn donaties aan het Studiefonds fiscaal aftrekbaar.

Ouderbijdragen

Groevenbeek kent een ouderbijdrage voor algemene schoolkosten en een bijdrage voor specifieke schoolkosten. De ouders krijgen hiervan aan het begin van het schooljaar een overzicht toegestuurd.
De school maakt gebruik van het WIS Collect systeem. Niet verplichte kosten kunnen ‘uit gevinkt’ worden waardoor het totaal te betalen bedrag automatisch wordt aangepast. Er kan gekozen worden voor betaling via iDEAL of voor betaling door overboeking. Tevens kan gekozen worden voor betaling in termijnen.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×