Organisatie

en adressen

Schoolgids Groevenbeek

VMBO Ermelo

Groevenbeek gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo/Putten. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De Raad van Toezicht houdt namens de Algemene ledenvergadering toezicht op het College van Bestuur en fungeert ook als werkgever van de bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

mw. mr. M.A. Driest-Wijnholds

dhr. ing. C.P. Heutink MBA (voorzitter)

mw. drs. W.J. Kniestedt

dhr. ir. D.B. Bijl

dhr. drs. J. Westland RA

mw. drs. M.E. Groothuis-van Krevel

De voorzitter (en enig lid) van het College van Bestuur is in de praktijk directeur/bestuurder van de school. Hij geeft leiding aan de afdelingsdirecteuren en aan de hoofden van de stafafdelingen. De afdelingsdirecteuren geven leiding aan de teamleiders, die elk leiding geven aan ongeveer 25 medewerkers.

Directeur / bestuurder

dhr. R. Brouwer MA

Afdelingsdirecteuren

leerjaar 1 en 2

mw. L.C. Prins

leerjaar 3 en 4

mw. A. Huisman MEL

Teamleiders

leerjaar 1 en 2 TL

mw. A. Arnold

leerjaar 3 en 4 TL

mw. C. Kuiper

leerjaar 1 en 2 BBL en KBL

mw. C. den Harder

leerjaar 3 en 4 BBL en KBL

mw. G.C. Drent

De mentor is de belangrijkste schakel tussen school en thuis. Eventueel overleg gaat het gemakkelijkst via e-mail. Het e-mailadres van de mentor vindt u in Magister.

U kunt ook de andere docenten van uw zoon/dochter e-mailen. Het e-mailadres van docenten is de drie-letterige docentencode aangevuld met @groevenbeek.nl. De drie-letterige docentencode is te vinden in het lesrooster.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×