Organisatie

en adressen

Schoolgids Groevenbeek

VMBO Putten

Groevenbeek gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo/Putten. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De Raad van Toezicht houdt namens de Algemene ledenvergadering toezicht op het College van Bestuur en fungeert ook als werkgever van de bestuurder.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

mw. drs. W.J. Kniestedt
ir. D.B. Bijl
mw. mr. dr. J.C. van Eijk-Graveland
drs. P.T. Beumer
ing. C.P. Heutink MBA
drs. W. Janssens MBA (voorzitter)
mw. mr. M.A. Driest-Wijnholds

De voorzitter (en enig lid) van het College van Bestuur is in de praktijk directeur/bestuurder van de school. Hij geeft leiding aan de afdelingsdirecteuren en aan de hoofden van de stafafdelingen.
De afdelingsdirecteuren geven leiding aan de teamleiders, die elk leiding geven aan ongeveer 20 medewerkers.

Directeur / bestuurder

R. Brouwer MA

Locatiedirecteur

W.J. Wassink

Teamleiders

Onderbouw BBL-KBL

mw. G.H. van den Pol

Bovenbouw BBL-KBL

dhr. G. de Groot

TL Plus (1 - 4)

dhr. A. Wieman

De mentor is de belangrijkste schakel tussen school en thuis. Eventueel overleg gaat het gemakkelijkst via e-mail. Het e-mailadres van de mentor vindt u in Magister.

U kunt ook de andere docenten van uw zoon/dochter e-mailen. Het e-mailadres van docenten is de drie-letterige docentencode aangevuld met @groevenbeek.nl. De drie-letterige docentencode is te vinden in het lesrooster.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×