Regelingen

en afspraken

Schoolgids Groevenbeek

VMBO Putten

Aanwezigheid

De lessen duren van 8.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur.
Wij kunnen leerlingen verplichten om op school, onder toezicht van een onderwijsassistent, tot 16.30 uur achterstallig werk in te halen.

Afwezigheid melden

Als een leerling door ziekte of door een andere oorzaak niet naar school kan komen, dan meldt een ouder dit bij voorkeur voor 8.00 uur, maar uiterlijk voor 8.30 uur via het absentieformulier op de website. Deze meldingen worden aan het begin van de schooldag door een medewerker van het leerlingenloket verwerkt.

Alleen ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van dit formulier. Daarnaast kan er slechts gebruik worden gemaakt van dit formulier als het mobiele telefoonnummer van de ouders/verzorgers bij de school bekend is. In de loop van de middag krijgt de ouder/verzorger per SMS een ontvangstbevestiging van deze absentiemelding.
In verband met de telefonische bereikbaarheid van de school gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van het formulier.
Telefonisch absent melden kan door te bellen naar (0341) 27 49 50

Verzuimbeleid

Via deze link kunt u het verzuimbeleid inzien.

Leerlingenloket

Leerlingen die te laat komen, spijbelen of tussentijds naar huis willen vanwege ziekte, melden zich bij het leerlingenloket. Wanneer het leerlingenloket vragen heeft, neemt een medewerker contact op met de ouders/verzorgers. Leerlingen die te laat zijn halen een ‘te laat-briefje’ bij het leerlingenloket.

Vrij vragen

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden). Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen via een speciaal formulier. Klik op onderstaande link om dit formulier te downloaden.

‘Spelregels’

Groevenbeek wil voor iedereen een prettige leer- en leefomgeving zijn. Daarom hebben we regels voor het gedrag in en rond onze school.

Toezicht

Conciërges, docenten en onderwijsassistenten houden binnen en buiten de school toezicht. Daarnaast beschikt Groevenbeek over camerabewaking.

Schade en aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor verlies, schade aan of diefstal van eigendommen van leerlingen. Moedwillig aangebrachte schade verhalen wij op de dader.

Persoonsgegevens

In onze leerlingenadministratie staan de gegevens van elke leerling, zoals naam, adres, cijfers, absentie en verzuim. Wij gebruiken deze gegevens alleen binnen de school. Volgens de AVG hebben ouders/verzorgers recht op inzage in de gegevens van hun kind. Leerlingen ouder dan 16 jaar hebben dat recht voor zichzelf.
Videobeelden van leerlingen, gemaakt tijdens lesobservaties van docenten, vertonen wij alleen aan derden als de betrokkenen daar toestemming voor gegeven hebben.
De beelden van beveiligingscamera’s binnen en buiten de school worden slechts kort bewaard en worden alleen gebruikt om onveilige situaties te onderzoeken.

Klachten

We beschouwen klachten van ouders/verzorgers en leerlingen als een stimulans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. We stellen het op prijs als klachten ons direct bereiken en we zullen die zorgvuldig behandelen. Klachten worden bij voorkeur eerst geuit tegenover degene over wie men een klacht heeft. U kunt een klacht ook per e-mail sturen naar [email protected] We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Klik hier voor de klachtenregeling

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×